AVÍS LEGAL

(actualitzat a 3 de març 2021)

 

DADES IDENTIFICATIVES

 

Aquesta Web , el titular de la qual és:

WORLD SAILING EXPERIENCE S.L

amb cif/ nif: B55367775

i domicili a Figueres nº4

17488 Cadaqués GIRONA

telèfon 34 634341899

i correu electrònic info@worldsailingexperience.com

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 3283 foli 172 fulla núm. GI-67251

està constituïda per la Web associada al domini: worldsailingexperience.com d’ara endavant al titular el denominarem “WSE”.

 

 

USUARIS

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquesta Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, per la qual cosa WSE no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

 

 

ÚS DE LA WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web , els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar,

inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals WSE presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de WSE o de tercers.